Körülmények

Általános Szerződési Feltételek és Ügyfélinformációk

I. Általános Szerződési Feltételek

1. § Alapvető rendelkezések

(1) Az alábbi feltételek vonatkoznak minden olyan szerződésre, amelyet Ön velünk, mint szállítóval (Framee International s.r.o.) köt a www.karpex.hu weboldalon keresztül. Eltérő megállapodás hiányában az Ön által esetleg használt kifejezések belefoglalása ellentmond.

(2) Fogyasztónak minősül az alábbi szabályozás értelmében az a természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem egyéni vállalkozói tevékenységéhez nem köthető. Vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve cselekvőképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor önálló szakmai vagy kereskedelmi tevékenysége gyakorlása során jár el.

2. § A szerződés megkötése

(1) A szerződés tárgya az áru adásvétele.

(2) Amint az adott termék felkerül weboldalunkra, kötelező érvényű ajánlatot teszünk Önnek a szerződés megkötésére

Szerződéskötés az online kosárrendszeren keresztül a termékleírásban meghatározott feltételekkel.

(3) A szerződés az online kosárrendszeren keresztül jön létre az alábbiak szerint: A vásárlásra szánt áruk a „bevásárlókosárba” kerülnek. A navigációs sáv megfelelő gombjával előhívhatja a „bevásárlókosárt”, és bármikor módosíthatja azt. A „Pénztár” oldal előhívása és személyes adatai, valamint a fizetési és szállítási feltételek megadása után a rendelési adatok a megrendelés áttekintéseként jelennek meg.

Ha azonnali fizetési rendszert (pl. Mastercard, Visa) használ fizetési módként, akkor vagy a rendelés áttekintő oldalára kerül webáruházunkban, vagy átirányítjuk az azonnali fizetési rendszer szolgáltatójának weboldalára.

Ha Ön az adott azonnali fizetési rendszerbe kerül, válassza ki a megfelelőt, vagy adja meg ott adatait.

Végül a rendelési adatok rendelési áttekintésként megjelennek az azonnali fizetési rendszer szolgáltatójának honlapján, vagy miután Ön átirányításra került webáruházunkba.

A megrendelés elküldése előtt lehetősége van a megrendelés áttekintésében az adatok ismételt ellenőrzésére, módosítására (az internetböngésző "vissza" funkciójával is), vagy a rendelés törlésére.

A megrendelés megfelelő gombon ("fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" vagy hasonló megjelölés) elküldésével Ön jogilag kötelező erejűen kijelenti, hogy az ajánlatot elfogadja, amellyel a szerződés létrejön.

(4) Az ajánlat elkészítésére vonatkozó kérései nem kötelezőek az Ön számára. Szöveges formában (pl. e-mailben) kötelező érvényű ajánlatot teszünk, amelyet 5 napon belül elfogadhat (kivéve, ha az adott ajánlatban ettől eltérő időtartam szerepel).

(5) A megrendelés feldolgozása és a szerződéskötéssel kapcsolatban szükséges valamennyi információ továbbítása e-mailben, esetenként automatikusan történik. Ezért Önnek meg kell győződnie arról, hogy az Ön által megadott e-mail cím helyes, az e-mailek beérkezése technikailag garantált, és különösen, hogy azt nem akadályozzák meg SPAM-szűrők.

3. § Fenntartási jog, tulajdonjog fenntartása

(1) Visszatartási jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben az azonos szerződéses jogviszonyból származó követelésekre vonatkozik.

(2) Az áru a vételár teljes kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad.

(3) Ha Ön vállalkozó, az alábbiak is érvényesek:

a) Fenntartjuk az áru tulajdonjogát mindaddig, amíg az aktuális üzleti kapcsolatból eredő összes követelést maradéktalanul ki nem egyenlítjük. A lefoglalt áru tulajdonjogának elévülése előtt zálogba adás vagy biztosítékként történő engedményezés nem megengedett.

b) Az árut a szokásos üzletmenet keretében továbbértékesítheti. Ebben az esetben Ön a továbbértékesítésből Önt megillető számlaösszeg erejéig minden követelést ránk engedményez, mi pedig elfogadjuk az engedményezést. Ön jogosult továbbá a követelés behajtására. Ha azonban nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, fenntartjuk a jogot, hogy magunk hajtsuk be a követelést.

c) A lefoglalt áruk összevonása és összekeverése esetén a lefoglalt áru számlaértékének arányában társtulajdont szerzünk a többi feldolgozott cikkhez a feldolgozáskor.

d) Vállaljuk, hogy kérésére felszabadítjuk azokat az értékpapírokat, amelyekre jogosultak, amennyiben értékpapírjaink realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a biztosítandó követelést. A felszabadítandó értékpapírok kiválasztásáért mi vagyunk a felelősek.

4. § Garancia

(1) A törvényes jótállási jogok érvényesek.

(2) Fogyasztóként kérjük, hogy a kiszállítást követően haladéktalanul ellenőrizze a tétel hiánytalanságát, nyilvánvaló hibáit és szállítási sérüléseit, és a lehető legrövidebb időn belül tájékoztasson minket és a szállítót, ha bármilyen panaszt észlel. Ha ennek nem tesz eleget, az nincs hatással a törvényes szavatossági igényére.

(3) Ha Ön vállalkozó, a fenti garanciális rendelkezésektől eltérően az alábbiak érvényesek:

a) A termék minőségeként csak a saját információinkat és a gyártó termékleírását fogadjuk el, másokat nem

Reklámok, nyilvános promóciók és a gyártó nyilatkozatai.

b) Meghibásodás esetén, saját belátásunk szerint, javítással vagy utólagos szállítással garanciát vállalunk. Ha a hiba elhárítása nem sikerül, akkor vagy árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. A hibajavítás a második sikertelen próbálkozás után is meghiúsultnak minősül, kivéve, ha a dolog vagy a hiba természetéből vagy az egyéb körülményekből más következik. Hibaelhárítás esetén nem kell viselnünk azt a megnövekedett költséget, amely az árunak a teljesítés helyétől eltérő helyre történő szállításából ered, ha a szállítás nem felel meg az áru rendeltetésének.

c) A jótállási idő az áru átadásától számított egy év. A rövidített határidő nem érvényes:

élet-, testi- vagy egészségsérülésből, valamint szándékos vagy súlyos károkozásból eredő, ránk felróható károkat vétkesen okozott

egyéb gondatlanságból okozott károk;

amennyiben a hibát csalárd módon eltitkoltuk, vagy a termék állapotára garanciát vállaltunk;

olyan tárgyakra, amelyeket az épületben szokásos rendeltetésüknek megfelelően használtak és annak hibáját okozták;

törvényben meghatározott visszkereseti jogok esetén, amelyekkel Ön a szavatossági jogokkal kapcsolatban megilleti velünk szemben.

5. § Jogválasztás, a teljesítés helye, az illetékesség helye

(1) A magyar jog alkalmazandó. A fogyasztókra ez a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelmet nem vonják vissza (kedvezmény elve).

(2) A velünk fennálló üzleti kapcsolatból eredő összes szolgáltatás teljesítési helye és az illetékesség helye a székhelyünk, ha Ön nem fogyasztó, hanem kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi speciális alap. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Ön nem rendelkezik általános joghatósággal Németországban vagy az EU-ban, vagy ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem ismert a kereset benyújtásának időpontjában. A másik joghatósági hely bíróságához benyújtott fellebbezési jogkör változatlan marad.

(3) Az ENSZ adásvételi egyezményének rendelkezései kifejezetten nem alkalmazandók.

II. Ügyféltájékoztató

1. Az eladó személyazonossága

Framee International s.r.o.

Dopravní 500/9 104 00 Praha Czech Republic

VAT: CZ25764411

Telefon: 731 153 206

E-mail: info@karpex.hu

Alternatív vitarendezés:

Az Európai Bizottság platformot biztosít a bíróságon kívüli eljárásokhoz

Online vitarendezés (OS platform) elérhető a https://ec.europa.eu/odr címen.

2. Tájékoztatás a szerződés megkötéséről

A szerződéskötés technikai lépései, maga a szerződéskötés és a korrekciós lehetőségek az előírásoknak megfelelően történnek.

Általános Szerződési Feltételeink (I. rész) „Szerződés megkötése” c.

3. Szerződés nyelve, szerződésszöveg tárolása

3.1. A szerződés nyelve a magyar.

3.2. Nem mentjük el a szerződés teljes szövegét. A megrendelés online bevásárlókosár rendszerén keresztül történő elküldése előtt a szerződés adatai kinyomtathatók vagy elektronikusan elmenthetők a böngésző nyomtatási funkciójával.

A megrendelés kézhezvételét követően a rendelési adatokat, a távollevők között kötött szerződésekhez jogszabályban előírt információkat és az általános szerződési feltételeket e-mailben ismét elküldjük Önnek.

3.3. Ha az online bevásárlókosár rendszeren kívül kér ajánlatot, akkor az összes szerződéses adatot kötelező érvényű ajánlat részeként szöveges formában, például e-mailben megkapja, amelyet kinyomtathat vagy elmenthet elektronikusan.

4. Az áru vagy szolgáltatás főbb jellemzői Az áru és/vagy szolgáltatás főbb jellemzői az adott ajánlatban találhatók.

5. Árak és fizetési feltételek

5.1. Az aktuális ajánlatokban feltüntetett árak és szállítási költségek a 27%-os áfát tartalmazó teljes árat jelentik.

5.2. A szállítási költséget a vételár nem tartalmazza. A weboldalunkon vagy a megfelelő ajánlatban található megfelelő gomb segítségével hívhatók elő, a rendelési folyamat során külön jelennek meg, és az Öné külön kell fizetni, kivéve, ha szállítási költségmentes szállítást ígértek.

5.3. Ha a szállítás az Európai Unión kívüli országokba történik, további költségek merülhetnek fel, amelyekért nem vagyunk felelősek, például vámok, adók vagy pénzátutalási díjak (banki átutalás vagy árfolyam díjak), amelyeket Önnek kell viselnie.

5.4. Önnek kell viselnie az átutalás költségeit (banki átutalás vagy árfolyam díjak) abban az esetben, ha a szállítás EU-tagállamba történik, de a fizetés az Európai Unión kívül történt.

5.5. Az Ön rendelkezésére álló fizetési módok a weboldalunkon vagy a megfelelő ajánlatban találhatók a megfelelő gomb alatt.

5.6. Az egyes fizetési módoknál eltérő rendelkezés hiányában a megkötött szerződésből származó fizetési igények azonnal esedékesek.

6. Szállítási feltételek

6.1. A szállítási feltételeket, a szállítási határidőt és az esetleges szállítási korlátozásokat a weboldalunkon, vagy a megfelelő ajánlatban található megfelelő gomb alatt találja meg.

6.2. Ha Ön fogyasztó, törvény szabályozza, hogy a szállítás során eladott áru véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata csak az áru átadásakor száll át Önre, függetlenül attól, hogy a küldemény biztosított vagy nem biztosított. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön önállóan megbízott egy olyan szállító céget, amelyet a vállalkozó vagy a szállítás végrehajtásáért felelős más személy nem nevezett meg. Ha Ön vállalkozó, a kézbesítés és a kiszállítás saját felelősségére történik.

7. Törvényi felelősség a hibákért

A hibákért való felelősség az Általános Szerződési Feltételeink (I. rész) „Jótállás” rendelkezésén alapul.

utolsó frissítés: 2.11.2022